Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
41 - rozwiń Zagospodarowanie podwórka przy nieruchomości Rynek 14-19 - umieszczenie zadania w budżecie na rok 2020 interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-09-02 2019-09-24
40 - rozwiń Prośba o interwencję do właściciela nieruchomości przy ul. Konopnickiej 20 celem zadbania o teren nieruchomości interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-09-02 2019-09-25
39 - rozwiń Budowa drogi osiedlowej wzdłuż ul. Sikorskiego i Paderewskiego, montaż tablic z nazwami ulic Pogodnej i Wesołej interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-10-04 2019-10-25
38 - rozwiń Wykonanie ścieżki rowerowej z Pasterzowic do Szprotawy, postawienie lamp na ul. Poznańskiej, naprawa chodnika przy ul. Chodkiewicza interpelacja Józefa Danuta ŚLISKA 2019-10-04 2019-10-25
37 - rozwiń Oznakowanie dojazdu do istotnych punktów w mieście interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-10-09 2019-10-25
36 - rozwiń Budowa miejsc parkingowych przy Zespole Przedszkolnym nr 2 na ul. Parkowej interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-10-04 2019-10-25
35 - rozwiń Budowa drogi przy ul. Porzeczkowej interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-10-04 2019-10-25
34 - rozwiń Wyprofilowanie zakrętu drogi, zmiana organizacji ruchu przy ul. Koszarowej, poprawa oznakowania na ścieżce rowerowej przy ul. Nowej interpelacja Stefan GOŁEK 2019-10-04 2019-10-25
33 - rozwiń Prolongata III i IV raty podatku rolnego, rozłożenia należności na raty i nie naliczanie odsetek interpelacja Janusz BILIŃSKI 2019-10-04 2019-10-17
32 - rozwiń Rozważenie decyzji ws. wdrożenia w naszej Gminie "Systemu powiadamiania mieszkańców przez SMS", usunięcie pojazdu przy ul. Ciszowskiej, uzupełnienie ubytków w jezdni przy ul. Sobieskiego, modernizacja ul. Poniatowskiego interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-06-07 2019-06-26
31 - rozwiń Doposażenie placu zabaw dla dzieci na ul. Lotników, montaż punktów świetlnych na osiedlu przy ul. Pogodnej i Wesołej, odnowienie napisów i zabezpieczenie pomnika ofiar I W. Ś. - osiedle Sowiny interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-06-27 2019-07-27
30 - rozwiń Zagospodarowanie podwórka przy nieruchomości Rynek 14-19 interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-07-01 2019-07-27
29 - rozwiń Wydanie stanowiska ws. utworzenia przez Gminę Szprotawa jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Inwestycje Szprotawskie Sp. z o.o." z siedziba w Szprotawie interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-07-01 2019-07-25
28 - rozwiń Zapytanie do jakiego klubu radnych należy Pani Monika Biazik interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-07-01 2019-07-15
27 - rozwiń Wytyczenie drogi dojazdowej na osiedlach Kościuszki i Waszyngtona dla Straży Pożarnej interpelacja Roman PAKUŁA 2019-06-03 2019-06-26
26 - rozwiń Ścięcie topoli przy drodze gminnej relacji Witków-Borowina interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2019-06-14 2019-07-27
25 - rozwiń Naprawa dróg gminnych w miejscowości Witków i Borowina interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2019-06-14 2019-07-27
24 - rozwiń Zajęcie stanowiska w przedmiocie sprzedaży towarów na terenie gminy poza targowiskiem miejskim interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2019-06-26 2019-07-27
23 - rozwiń Wniosek o powołanie komisji do szacowania strat w rolnictwie w roku 2019 w związku z suszą rolniczą interpelacja Janusz BILIŃSKI 2019-06-27 2019-07-27
22 - rozwiń Wycinka drzewa przy bloku numer 27 przy ul. Kościuszki w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
21 - rozwiń Interpelacja dotycząca domniewanej masowej utylizacji odpadów na terenie byłego lotniska interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
20 - rozwiń Wyznaczenie stanowiska dla niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
19 - rozwiń Podłączenie lamp przy ul. Lubelskiej w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
18 - rozwiń Wniosek o zorganizowanie wizyty roboczej na składowusku odpadów firmy SUEZ w Szprotawie/Kartowicach interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-04-05 2019-04-23
17 - rozwiń Zapytanie o wiosenny odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-04-05 2019-04-23
16 - rozwiń Wyrównanie i utwardzenie dróg na Zabobrzu interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-01-25 2019-02-14
15 - rozwiń Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów nie segregowanych z terenów wiejskich interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-01-25 2019-02-08
14 - rozwiń Dokończenie naprawy i modernizacji mostku przy Szprotawskich Wodociągach interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-01-25 2019-02-14
13 - rozwiń Montaż progów zwalniających na ul. Ciszowskiej interpelacja Jerzy CHMARA 2019-01-25 2019-02-07
12 - rozwiń Montaż progów zwalniających na ul. Wolności interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-02-22 2019-03-12
11 - rozwiń Montaż ekranów przeciwbłotnych przy ul. Kopernika do skrzyżowania przy ul. Chodkiewicza interpelacja Piotr SIUDA 2019-02-22 2019-03-12
10 - rozwiń Ustawienie latarni przy ul. Poznańskiej w przejściu między budynkami na ul. Młynarskiej interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-02-22 2019-03-12
9 - rozwiń Remont nawierzchni drogi prowadzącej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie interpelacja Piotr SIUDA 2019-02-22 2019-03-12
8 - rozwiń Progi zwalniające przy ul. Brzozowej, studzienki kanalizacyjne - kontrola, naprawa nawierzchni przy ul. Lipowej, utrzymanie porządku na osiedlu w Wiechlicach interpelacja Szymon Cezary MATUSZEWSKI 2019-02-22 2019-03-12
7 - rozwiń Przebudowa drogi w miejscowości Siecieborzyce interpelacja Ireneusz GANCZAR 2019-02-22 2019-03-07
6 - rozwiń Zapytanie dotyczy formy i sposobu powołania dwóch obligatoryjnych komisji rady zapytanie Bożena WÓJCIK-WOJTKOWIAK 2018-12-28 2019-01-09
5 - rozwiń Zrobienie dojazdu do budynku szkoły SP w Długiem dla osób niepełnosprawnych interpelacja Monika BIAZIK 2018-12-29 2019-01-23
4 - rozwiń Modernizacja kładki na cieku wodnym pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza a B. Chrobrego interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2018-12-28 2019-01-23
3 - rozwiń Montaż barierek ochronnych na drodze krajowej numer 297 w Borowinie interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2018-12-28 2019-02-22
2 - rozwiń Naprawa drogi gminnej na odcinku Witków-Borowina interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2018-12-28 2019-01-23
1 - rozwiń Oznakowanie poziome przejść dla pieszych przy ul. Niepodległości interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2018-12-28 2019-01-23