Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
22 - rozwiń Wycinka drzewa przy bloku numer 27 przy ul. Kościuszki w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
21 - rozwiń Interpelacja dotycząca domniewanej masowej utylizacji odpadów na terenie byłego lotniska interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
20 - rozwiń Wyznaczenie stanowiska dla niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
19 - rozwiń Podłączenie lamp przy ul. Lubelskiej w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
18 - rozwiń Wniosek o zorganizowanie wizyty roboczej na składowusku odpadów firmy SUEZ w Szprotawie/Kartowicach interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-04-05 2019-04-23
17 - rozwiń Zapytanie o wiosenny odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-04-05 2019-04-23
16 - rozwiń Wyrównanie i utwardzenie dróg na Zabobrzu interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-01-25 2019-02-14
15 - rozwiń Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów nie segregowanych z terenów wiejskich interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-01-25 2019-02-08
14 - rozwiń Dokończenie naprawy i modernizacji mostku przy Szprotawskich Wodociągach interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-01-25 2019-02-14
13 - rozwiń Montaż progów zwalniających na ul. Ciszowskiej interpelacja Jerzy CHMARA 2019-01-25 2019-02-07
12 - rozwiń Montaż progów zwalniających na ul. Wolności interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-02-22 2019-03-12
11 - rozwiń Montaż ekranów przeciwbłotnych przy ul. Kopernika do skrzyżowania przy ul. Chodkiewicza interpelacja Piotr SIUDA 2019-02-22 2019-03-12
10 - rozwiń Ustawienie latarni przy ul. Poznańskiej w przejściu między budynkami na ul. Młynarskiej interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-02-22 2019-03-12
9 - rozwiń Remont nawierzchni drogi prowadzącej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie interpelacja Piotr SIUDA 2019-02-22 2019-03-12
8 - rozwiń Progi zwalniające przy ul. Brzozowej, studzienki kanalizacyjne - kontrola, naprawa nawierzchni przy ul. Lipowej, utrzymanie porządku na osiedlu w Wiechlicach interpelacja Szymon Cezary MATUSZEWSKI 2019-02-22 2019-03-12
7 - rozwiń Przebudowa drogi w miejscowości Siecieborzyce interpelacja Ireneusz GANCZAR 2019-02-22 2019-03-07
6 - rozwiń Zapytanie dotyczy formy i sposobu powołania dwóch obligatoryjnych komisji rady zapytanie Bożena WÓJCIK-WOJTKOWIAK 2018-12-28 2019-01-09
5 - rozwiń Zrobienie dojazdu do budynku szkoły SP w Długiem dla osób niepełnosprawnych interpelacja Monika BIAZIK 2018-12-29 2019-01-23
4 - rozwiń Modernizacja kładki na cieku wodnym pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza a B. Chrobrego interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2018-12-28 2019-01-23
3 - rozwiń Montaż barierek ochronnych na drodze krajowej numer 297 w Borowinie interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2018-12-28 2019-02-22
2 - rozwiń Naprawa drogi gminnej na odcinku Witków-Borowina interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2018-12-28 2019-01-23
1 - rozwiń Oznakowanie poziome przejść dla pieszych przy ul. Niepodległości interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2018-12-28 2019-01-23