Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
81 - rozwiń Prośba o informację na jakim etapie są rozpatrywane zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia przed aresztowaniem Burmistrza Mirosława Gąsika oraz o informację dot. rozprawy ws. odszkodowania dla firmy ZBOIS interpelacja Jerzy CHMARA 2020-03-23 2020-04-03
80 - rozwiń Wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych oraz opracowanie wieloletniego planu ich remontów, budów i przebudów interpelacja Ireneusz GANCZAR 2018-12-27 2019-02-01
79 - rozwiń Zapytanie o zaniechanie dopełnienia obowiązków przez Burmistrza w związku z likwidacją Straży Miejskiej w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2020-06-17 2020-07-10
78 - rozwiń Zapytanie o likwidację punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2020-06-17 2020-07-10
77 - rozwiń Zamknięcie deptaku dla samochodów z wyjątkiem samochodów uprzywilejowanych, uporządkowanie placu zabaw przy ul. Odrodzenia interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2021-06-29 2021-07-19
76 - rozwiń Zapytanie o wynajęcie obsługi prawnej oraz o posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 24.05.2021, zagospodarowanie podwórka przy ul. Rynek 14-19 interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2021-05-28 2021-06-18
75 - rozwiń Na jakim etapie są prace dot. remontu kładki przy ul. Sienkiewicza, problem zadymienia na osiedlu Zabobrze (ul. Krótka), usytuowanie dwóch lamp przy ul. Poznańskiej interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2020-01-24 2020-02-17
74 - rozwiń Prośba o informację dot. Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym interpelacja Małgorzata Katarzyna ŁAZARCZYK 2021-06-29 2021-07-17
73 - rozwiń Prośba o informację o zatrudnieniu dot. połączenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie z Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie interpelacja Małgorzata Katarzyna ŁAZARCZYK 2021-05-28 2021-06-17
72 - rozwiń Odświeżenie oznakowania poziomego przejść dla pieszych przy ul. Niepodległości, wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych na wylocie ul. Podgórnej i ul. Poniatowskiego, wykaszanie skrzyżowań interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2021-05-28 2021-06-18
71 - rozwiń Prośba o informację dot. doniesień o możliwości popełnienia przestępstwa skierowanych do prokuratury po przeprowadzeniu audytu Gminy oraz o podanie do publicznej widomości informacji o wynagrodzeniu Pani Ewy Gancarz interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-12-30 2020-01-23
70 - rozwiń Prośba o informację w jaki sposób pani Ewa Gancarz planuje zapobiec prognozowanemu naruszeniu ustawy o finansach publicznych oraz uniknąć braku zdolności kredytowej Gminy interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-12-30 2020-01-23
69 - rozwiń Wyczyszczenie terenu przy zespole garaży przy ul. Niepodległości, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego, uzupełnienie nawierzchni dróg przy ul. Pogodnej i ul. Wesołej, modernizację placu zabaw przy ul. Lotników, uporządkowanie organizacji miejsc parkingowych przy ul. Koszarowej, montaż lamp oświetleniowych przy ul. Pogodnej i ul. Wesołej interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2021-06-29 2021-07-19
68 - rozwiń Weryfikacja inwestycji - remont drogi przy ul. Wolności i ul. Zamkowej, weryfikacja pozwoleń i dokumentacji dla zakładu zajmującego się obieraniem cebuli przy ul. Żagańskiej, utwardzenie wjazdu na ul. Pogodną w Szprotawie interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2021-08-20 2021-10-05
67 - rozwiń Prośba o informację nt. zagospodarowania ronda - Plac Komuny Paryskiej oraz wdrożenie w terenie 3 etapu oświetlenia ze szczególnym uwzględnieniem ul. Pogodnej, ul. Wesołej, ul. Paderewskiego interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2020-04-24 2020-05-14
66 - rozwiń Weryfikacja transportu ciężkiego na ul. Odrodzonego Wojska Polskiego oraz ul. Niepodległości oraz budowa placu zabaw w okolicy ul. Koszarowej interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2021-03-24 2021-06-18
65 - rozwiń Wykonanie prac drogowych na ul. Sobieskiego i ul. Żagańskiej, wyznaczenie osi jezdni oraz punktu granicznego umożliwiającego poprawne wykonanie manewru skrętu w lewo interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2020-01-24 2020-02-17
64 - rozwiń Zamontowanie progu zwalniającego, bramy zabezpieczającej wyjście oraz oznakowania przejścia dla pieszych przy Zespole Przedszkolnym na ul. Parkowej interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-01-25 2019-02-14
63 - rozwiń Budowa drogi wraz z odwodnieniem przy ulicach Pogodnej i Wesołej w Szprotawie interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-11-14 2019-12-20
62 - rozwiń Zapytanie o zbadanie przez uprawniony organ konkluzji zawartych w audycie Gminy z 2019 roku oraz wyjaśnienie o zaniechanie wyjaśnienia nieprawidłowości interpelacja Roman PAKUŁA 2020-06-17 2020-07-10
61 - rozwiń Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przycisk przed przejściem dla pieszych w miejscowości Borowina oraz zamontowanie znaku ostrzegawczego przed niebezpiecznymi zakrętami na drodze gminnej w Borowinie w kierunku Witkowa interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2021-06-29 2021-07-19
60 - rozwiń Prośba o wydzielenie miejsc parkingowych, miejsc dla osób niepełnosprawnych i wyodrębnieniu miejsca dla przejścia dla pieszych przy schodach przy ul. Kościuszki za sklepem Media Expert interpelacja Bartłomiej Kazimierz GRONO 2019-11-14 2019-12-20
59 - rozwiń Prośba o ustawienie znaku zakazu parkowania po lewej stronie w ciągu ulicy Władysława Jagiełły interpelacja Bartłomiej Kazimierz GRONO 2019-05-14 2019-05-29
58 - rozwiń Zamontowanie barierek ochronnych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerze 853 oraz 931/7 w Siecieborzycach interpelacja Ireneusz GANCZAR 2021-09-29 2021-10-21
57 - rozwiń Prośba o wykonanie utwardzenia z polbruku chodnika łączącego ul. Kwiatową z ul. Ciszowską o długości 60mb interpelacja Jerzy CHMARA 2021-05-28 2021-06-18
56 - rozwiń Prośba o zamontowanie w ciągu ul. Ciszowskiej progów zwalniających w postaci tzw. progów wyspowych interpelacja Jerzy CHMARA 2020-01-24 2020-02-17
55 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji dotyczącej stanu zainteresowania samorządu w sprawie budowy II etapu obwodnicy miasta Szprotawy interpelacja Jerzy CHMARA 2020-06-17 2020-07-09
54 - rozwiń Utwardzenie i wyrównanie tłuczniem nawierzchni drogi ul. Borowikowej, prowadzącej od ul. 3-go Maja w kierunku skateparku i osiedla nowobudowanych domów jednorodzinnych w obrębie Polkowiczek interpelacja Jerzy CHMARA 2019-05-09 2019-05-29
53 - rozwiń Prośba o skierowanie wniosku do zarządcy drogi powiatowej 1056F relacji Szprotawa-Cieciszów o przeprowadzenie koszenia poboczy na całym zmodernizowanym odcinku oraz o wyczyszczenie/udrożnienie studzienek odpływowych na odcinku Henryków i cała wieś Wiechlice interpelacja Jerzy CHMARA 2021-06-29 2021-07-19
52 - rozwiń W sprawie poprawy stanu nawierzchni Placu Ewangelickiego interpelacja Krzysztof BUGAJNY 2021-03-03 2021-03-24
51 - rozwiń Częściowy remont nawierzchni Placu Ewangelickiego interpelacja Krzysztof BUGAJNY 2021-05-28 2021-06-18
50 - rozwiń Zamontowanie na terenie miejscowości Leszno Dolne tablic informacyjnych z numeracją dotyczącą dojazdu do poszczególnych posesji interpelacja Krzysztof BUGAJNY 2021-09-29 2021-10-21
49 - rozwiń Odnośnie budowy obiektów inwentarskich planowanej budowy fermy indyczej w obsadzie 156 tys. sztuk na działce numer 4/39 we wsi Siecieborzyce interpelacja Janusz BILIŃSKI 2020-06-17 2020-07-09
48 - rozwiń Wniosek o wystąpienie do Ministra Rolnictwa lub Wojewody odnośnie nie wypłaconej klęski z suszy w 2019 roku interpelacja Janusz BILIŃSKI 2020-06-17 2020-07-13
47 - rozwiń W sprawie remontu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Siecieborzyce prowadzącej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych po byłym PGR (działki 853, 931/7, 10/2) interpelacja Janusz BILIŃSKI 2020-04-24 2020-05-14
46 - rozwiń Wniosek o powołanie komisji do szacowania strat w rolnictwie w roku 2020 interpelacja Janusz BILIŃSKI 2020-04-24 2020-05-14
45 - rozwiń Naprawa tabliczek informacyjnych z numeracją zabudowań w miejscowości Siecieborzyce interpelacja Janusz BILIŃSKI 2021-09-29 2021-10-21
44 - rozwiń W sprawie remontu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Siecieborzyce (działki 647/5, 733/1) interpelacja Janusz BILIŃSKI 2019-04-30 2019-05-20
43 - rozwiń W sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Siecieborzyce (działki 853, 931/7, 4/15, 10/2) interpelacja Janusz BILIŃSKI 2019-04-30 2019-05-20
42 - rozwiń W sprawie kursu autobusowego przez Długie i 3 etapu oświetlenia interpelacja Monika BIAZIK 2020-01-24 2020-02-17
41 - rozwiń Zagospodarowanie podwórka przy nieruchomości Rynek 14-19 - umieszczenie zadania w budżecie na rok 2020 interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-09-02 2019-09-24
40 - rozwiń Prośba o interwencję do właściciela nieruchomości przy ul. Konopnickiej 20 celem zadbania o teren nieruchomości interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-09-02 2019-09-25
39 - rozwiń Budowa drogi osiedlowej wzdłuż ul. Sikorskiego i Paderewskiego, montaż tablic z nazwami ulic Pogodnej i Wesołej interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-10-04 2019-10-25
38 - rozwiń Wykonanie ścieżki rowerowej z Pasterzowic do Szprotawy, postawienie lamp na ul. Poznańskiej, naprawa chodnika przy ul. Chodkiewicza interpelacja Józefa Danuta ŚLISKA 2019-10-04 2019-10-25
37 - rozwiń Oznakowanie dojazdu do istotnych punktów w mieście interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-10-09 2019-10-25
36 - rozwiń Budowa miejsc parkingowych przy Zespole Przedszkolnym nr 2 na ul. Parkowej interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-10-04 2019-10-25
35 - rozwiń Budowa drogi przy ul. Porzeczkowej interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-10-04 2019-10-25
34 - rozwiń Wyprofilowanie zakrętu drogi, zmiana organizacji ruchu przy ul. Koszarowej, poprawa oznakowania na ścieżce rowerowej przy ul. Nowej interpelacja Stefan GOŁEK 2019-10-04 2019-10-25
33 - rozwiń Prolongata III i IV raty podatku rolnego, rozłożenia należności na raty i nie naliczanie odsetek interpelacja Janusz BILIŃSKI 2019-10-04 2019-10-17
32 - rozwiń Rozważenie decyzji ws. wdrożenia w naszej Gminie "Systemu powiadamiania mieszkańców przez SMS", usunięcie pojazdu przy ul. Ciszowskiej, uzupełnienie ubytków w jezdni przy ul. Sobieskiego, modernizacja ul. Poniatowskiego interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-06-07 2019-06-26
31 - rozwiń Doposażenie placu zabaw dla dzieci na ul. Lotników, montaż punktów świetlnych na osiedlu przy ul. Pogodnej i Wesołej, odnowienie napisów i zabezpieczenie pomnika ofiar I W. Ś. - osiedle Sowiny interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-06-27 2019-07-27
30 - rozwiń Zagospodarowanie podwórka przy nieruchomości Rynek 14-19 interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-07-01 2019-07-27
29 - rozwiń Wydanie stanowiska ws. utworzenia przez Gminę Szprotawa jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Inwestycje Szprotawskie Sp. z o.o." z siedziba w Szprotawie interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-07-01 2019-07-25
28 - rozwiń Zapytanie do jakiego klubu radnych należy Pani Monika Biazik interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-07-01 2019-07-15
27 - rozwiń Wytyczenie drogi dojazdowej na osiedlach Kościuszki i Waszyngtona dla Straży Pożarnej interpelacja Roman PAKUŁA 2019-06-03 2019-06-26
26 - rozwiń Ścięcie topoli przy drodze gminnej relacji Witków-Borowina interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2019-06-14 2019-07-27
25 - rozwiń Naprawa dróg gminnych w miejscowości Witków (działka nr 539 i 483) i Borowina (wzdłuż tzw. wiatraków) interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2019-06-14 2019-07-27
24 - rozwiń Zajęcie stanowiska w przedmiocie sprzedaży towarów na terenie gminy poza targowiskiem miejskim interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2019-06-26 2019-07-27
23 - rozwiń Wniosek o powołanie komisji do szacowania strat w rolnictwie w roku 2019 w związku z suszą rolniczą interpelacja Janusz BILIŃSKI 2019-06-27 2019-07-27
22 - rozwiń Wycinka drzewa przy bloku numer 27 przy ul. Kościuszki w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
21 - rozwiń Interpelacja dotycząca domniewanej masowej utylizacji odpadów na terenie byłego lotniska interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
20 - rozwiń Wyznaczenie stanowiska dla niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
19 - rozwiń Podłączenie lamp przy ul. Lubelskiej w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
18 - rozwiń Wniosek o zorganizowanie wizyty roboczej na składowusku odpadów firmy SUEZ w Szprotawie/Kartowicach interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-04-05 2019-04-23
17 - rozwiń Zapytanie o wiosenny odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-04-05 2019-04-23
16 - rozwiń Wyrównanie i utwardzenie dróg na Zabobrzu interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-01-25 2019-02-14
15 - rozwiń Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów nie segregowanych z terenów wiejskich interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-01-25 2019-02-08
14 - rozwiń Dokończenie naprawy i modernizacji mostku przy Szprotawskich Wodociągach interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-01-25 2019-02-14
13 - rozwiń Montaż progów zwalniających na ul. Ciszowskiej interpelacja Jerzy CHMARA 2019-01-25 2019-02-07
12 - rozwiń Montaż progów zwalniających na ul. Wolności interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-02-22 2019-03-12
11 - rozwiń Montaż ekranów przeciwbłotnych przy ul. Kopernika do skrzyżowania przy ul. Chodkiewicza interpelacja Piotr SIUDA 2019-02-22 2019-03-12
10 - rozwiń Ustawienie latarni przy ul. Poznańskiej w przejściu między budynkami na ul. Młynarskiej 23 i 22 interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-02-22 2019-03-12
9 - rozwiń Remont nawierzchni drogi prowadzącej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie interpelacja Piotr SIUDA 2019-02-22 2019-03-12
8 - rozwiń Progi zwalniające przy ul. Brzozowej, studzienki kanalizacyjne - kontrola, naprawa nawierzchni przy ul. Lipowej, utrzymanie porządku na osiedlu w Wiechlicach interpelacja Szymon Cezary MATUSZEWSKI 2019-02-22 2019-03-12
7 - rozwiń Przebudowa drogi w miejscowości Siecieborzyce interpelacja Ireneusz GANCZAR 2019-02-22 2019-03-07
6 - rozwiń Zapytanie dotyczy formy i sposobu powołania dwóch obligatoryjnych komisji rady tj. Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapytanie Bożena WÓJCIK-WOJTKOWIAK 2018-12-28 2019-01-09
5 - rozwiń Zrobienie dojazdu do budynku szkoły SP w Długiem dla osób niepełnosprawnych interpelacja Monika BIAZIK 2018-12-29 2019-01-23
4 - rozwiń Modernizacja kładki na cieku wodnym pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza a B. Chrobrego interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2018-12-28 2019-01-23
3 - rozwiń Montaż barierek ochronnych wzdłuż chodnika na odcinku od skrzyżowania do przystanku autobusowego na drodze krajowej numer 297 w Borowinie interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2018-12-28 2019-02-22
2 - rozwiń Naprawa drogi gminnej na odcinku Witków-Borowina interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2018-12-28 2019-01-23
1 - rozwiń Oznakowanie poziome przejść dla pieszych przy ul. Niepodległości interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2018-12-28 2019-01-23