Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Szprotawa

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
95 - rozwiń Zapytanie o infomację, kiedy rozpoczną się prace adaptacyjne w budynku biurowca byłych DZO interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2022-06-15 2022-07-05
94 - rozwiń Montaż bariery ochronnej przy ul Podgórnej 15, doraźne prace remontowe przy ul. Mieszka I, ul. Pogodnej, ul. Wesołej, efekt kontroli zakładu przy ul. Żagańskiej 12 zajmującym się obieraniem cebuli interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2022-03-25 2022-04-13
93 - rozwiń Uporządkowanie dawnego pasa startowego w Wiechlicach, przegląd drzewostanu przy ul. Lipowej w Wiechlicach, udostępnienie toalety w budynku Magdalenek interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2021-11-26 2021-12-15
92 - rozwiń Montaż dodatkowych punktów świetlnych w miejscowości Siecieborzyce na drogach stanowiących dojazd do posesji nr 120 i 122 interpelacja Halina Renata SAWA 2022-01-27 2022-02-03
91 - rozwiń Wydłużenie pracy aptek na terenie miasta Szprotawa interpelacja Halina Renata SAWA 2022-05-20 2022-06-14
90 - rozwiń Wymiana zabezpieczeń elektrycznych na sali wiejskiej w Siecieborzycach interpelacja Halina Renata SAWA 2021-10-29 2021-11-30
89 - rozwiń Zamontowanie barierek ochronnych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerze 853 oraz 931/7 w Siecieborzycach interpelacja Ireneusz GANCZAR 2022-03-25 2022-04-12
88 - rozwiń Pytanie odnoście zabezpieczenia otrzymanej z odszkodowania kwoty na pokrycie roszczeń w ewentualnych sporach sądowych, oraz gdzie te środki zostały rozdysponowane interpelacja Jerzy CHMARA 2022-03-09 2022-04-13
87 - rozwiń Wprowadzenie w rejonie bloków w miejscowości Pasterzowice stałej zmiany organizacji ruchu poprzez ustanowienie strefy zamieszkania interpelacja Jerzy CHMARA 2022-03-25 2022-06-13
86 - rozwiń Wyegzekwowanie od firmy Orange przeprowadzenia prac naprawczych polegających na przywróceniu części nawierzchni ul. Kwiatowej w Szprotawie do pierwotnego stanu interpelacja Jerzy CHMARA 2022-06-15 2022-07-05
85 - rozwiń Uzupełnienie, naprawa lub wymiana na terenie całej gminy Szprotawa tablic informacyjnych z numeracją dotyczącą dojazdu do poszczególnych posesji interpelacja Krzysztof BUGAJNY 2022-03-25 2022-04-12
84 - rozwiń Prośba o przekazanie informacji na temat działań komisji dotyczącej zbadania przyczyny usterki sieci wodociągowej należącej do SZWiK interpelacja Krzysztof BUGAJNY 2022-06-15 2022-07-04
83 - rozwiń Ścięcie 2 lip rosnących w pasie drogowym drogi gminnej lokalnej, wewnętrznej przy kościele w Siecieborzycach interpelacja Janusz BILIŃSKI 2022-03-25 2022-04-12
82 - rozwiń Naprawa tabliczek informacyjnych z numeracją zabudowań w miejscowości Siecieborzyce, naprawa dziur w drodze gminnej w Rusinowie, uzupełnienie dziur w drodze gminnej w Borowinie interpelacja Janusz BILIŃSKI 2022-03-25 2022-04-12
81 - rozwiń Prośba o informację na jakim etapie są rozpatrywane zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia przed aresztowaniem Burmistrza Mirosława Gąsika oraz o informację dot. rozprawy ws. odszkodowania dla firmy ZBOIS interpelacja Jerzy CHMARA 2020-03-23 2020-04-03
80 - rozwiń Wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych oraz opracowanie wieloletniego planu ich remontów, budów i przebudów interpelacja Ireneusz GANCZAR 2018-12-27 2019-02-01
79 - rozwiń Zapytanie o zaniechanie dopełnienia obowiązków przez Burmistrza w związku z likwidacją Straży Miejskiej w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2020-06-17 2020-07-10
78 - rozwiń Zapytanie o likwidację punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2020-06-17 2020-07-10
77 - rozwiń Zamknięcie deptaku dla samochodów z wyjątkiem samochodów uprzywilejowanych, uporządkowanie placu zabaw przy ul. Odrodzenia interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2021-06-29 2021-07-19
76 - rozwiń Zapytanie o wynajęcie obsługi prawnej oraz o posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 24.05.2021, zagospodarowanie podwórka przy ul. Rynek 14-19 interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2021-05-28 2021-06-18
75 - rozwiń Na jakim etapie są prace dot. remontu kładki przy ul. Sienkiewicza, problem zadymienia na osiedlu Zabobrze (ul. Krótka), usytuowanie dwóch lamp przy ul. Poznańskiej interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2020-01-24 2020-02-17
74 - rozwiń Prośba o informację dot. Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym interpelacja Małgorzata Katarzyna ŁAZARCZYK 2021-06-29 2021-07-17
73 - rozwiń Prośba o informację o zatrudnieniu dot. połączenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie z Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie interpelacja Małgorzata Katarzyna ŁAZARCZYK 2021-05-28 2021-06-17
72 - rozwiń Odświeżenie oznakowania poziomego przejść dla pieszych przy ul. Niepodległości, wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych na wylocie ul. Podgórnej i ul. Poniatowskiego, wykaszanie skrzyżowań interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2021-05-28 2021-06-18
71 - rozwiń Prośba o informację dot. doniesień o możliwości popełnienia przestępstwa skierowanych do prokuratury po przeprowadzeniu audytu Gminy oraz o podanie do publicznej widomości informacji o wynagrodzeniu Pani Ewy Gancarz interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-12-30 2020-01-23
70 - rozwiń Prośba o informację w jaki sposób pani Ewa Gancarz planuje zapobiec prognozowanemu naruszeniu ustawy o finansach publicznych oraz uniknąć braku zdolności kredytowej Gminy interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-12-30 2020-01-23
69 - rozwiń Wyczyszczenie terenu przy zespole garaży przy ul. Niepodległości, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego, uzupełnienie nawierzchni dróg przy ul. Pogodnej i ul. Wesołej, modernizację placu zabaw przy ul. Lotników, uporządkowanie organizacji miejsc parkingowych przy ul. Koszarowej, montaż lamp oświetleniowych przy ul. Pogodnej i ul. Wesołej interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2021-06-29 2021-07-19
68 - rozwiń Weryfikacja inwestycji - remont drogi przy ul. Wolności i ul. Zamkowej, weryfikacja pozwoleń i dokumentacji dla zakładu zajmującego się obieraniem cebuli przy ul. Żagańskiej, utwardzenie wjazdu na ul. Pogodną w Szprotawie interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2021-08-20 2021-10-05
67 - rozwiń Prośba o informację nt. zagospodarowania ronda - Plac Komuny Paryskiej oraz wdrożenie w terenie 3 etapu oświetlenia ze szczególnym uwzględnieniem ul. Pogodnej, ul. Wesołej, ul. Paderewskiego interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2020-04-24 2020-05-14
66 - rozwiń Weryfikacja transportu ciężkiego na ul. Odrodzonego Wojska Polskiego oraz ul. Niepodległości oraz budowa placu zabaw w okolicy ul. Koszarowej interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2021-03-24 2021-06-18
65 - rozwiń Wykonanie prac drogowych na ul. Sobieskiego i ul. Żagańskiej, wyznaczenie osi jezdni oraz punktu granicznego umożliwiającego poprawne wykonanie manewru skrętu w lewo interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2020-01-24 2020-02-17
64 - rozwiń Zamontowanie progu zwalniającego, bramy zabezpieczającej wyjście oraz oznakowania przejścia dla pieszych przy Zespole Przedszkolnym na ul. Parkowej interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-01-25 2019-02-14
63 - rozwiń Budowa drogi wraz z odwodnieniem przy ulicach Pogodnej i Wesołej w Szprotawie interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-11-14 2019-12-20
62 - rozwiń Zapytanie o zbadanie przez uprawniony organ konkluzji zawartych w audycie Gminy z 2019 roku oraz wyjaśnienie o zaniechanie wyjaśnienia nieprawidłowości interpelacja Roman PAKUŁA 2020-06-17 2020-07-10
61 - rozwiń Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przycisk przed przejściem dla pieszych w miejscowości Borowina oraz zamontowanie znaku ostrzegawczego przed niebezpiecznymi zakrętami na drodze gminnej w Borowinie w kierunku Witkowa interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2021-06-29 2021-07-19
60 - rozwiń Prośba o wydzielenie miejsc parkingowych, miejsc dla osób niepełnosprawnych i wyodrębnieniu miejsca dla przejścia dla pieszych przy schodach przy ul. Kościuszki za sklepem Media Expert interpelacja Bartłomiej Kazimierz GRONO 2019-11-14 2019-12-20
59 - rozwiń Prośba o ustawienie znaku zakazu parkowania po lewej stronie w ciągu ulicy Władysława Jagiełły interpelacja Bartłomiej Kazimierz GRONO 2019-05-14 2019-05-29
58 - rozwiń Zamontowanie barierek ochronnych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerze 853 oraz 931/7 w Siecieborzycach interpelacja Ireneusz GANCZAR 2021-09-29 2021-10-21
57 - rozwiń Prośba o wykonanie utwardzenia z polbruku chodnika łączącego ul. Kwiatową z ul. Ciszowską o długości 60mb interpelacja Jerzy CHMARA 2021-05-28 2021-06-18
56 - rozwiń Prośba o zamontowanie w ciągu ul. Ciszowskiej progów zwalniających w postaci tzw. progów wyspowych interpelacja Jerzy CHMARA 2020-01-24 2020-02-17
55 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji dotyczącej stanu zainteresowania samorządu w sprawie budowy II etapu obwodnicy miasta Szprotawy interpelacja Jerzy CHMARA 2020-06-17 2020-07-09
54 - rozwiń Utwardzenie i wyrównanie tłuczniem nawierzchni drogi ul. Borowikowej, prowadzącej od ul. 3-go Maja w kierunku skateparku i osiedla nowobudowanych domów jednorodzinnych w obrębie Polkowiczek interpelacja Jerzy CHMARA 2019-05-09 2019-05-29
53 - rozwiń Prośba o skierowanie wniosku do zarządcy drogi powiatowej 1056F relacji Szprotawa-Cieciszów o przeprowadzenie koszenia poboczy na całym zmodernizowanym odcinku oraz o wyczyszczenie/udrożnienie studzienek odpływowych na odcinku Henryków i cała wieś Wiechlice interpelacja Jerzy CHMARA 2021-06-29 2021-07-19
52 - rozwiń W sprawie poprawy stanu nawierzchni Placu Ewangelickiego interpelacja Krzysztof BUGAJNY 2021-03-03 2021-03-24
51 - rozwiń Częściowy remont nawierzchni Placu Ewangelickiego interpelacja Krzysztof BUGAJNY 2021-05-28 2021-06-18
50 - rozwiń Zamontowanie na terenie miejscowości Leszno Dolne tablic informacyjnych z numeracją dotyczącą dojazdu do poszczególnych posesji interpelacja Krzysztof BUGAJNY 2021-09-29 2021-10-21
49 - rozwiń Odnośnie budowy obiektów inwentarskich planowanej budowy fermy indyczej w obsadzie 156 tys. sztuk na działce numer 4/39 we wsi Siecieborzyce interpelacja Janusz BILIŃSKI 2020-06-17 2020-07-09
48 - rozwiń Wniosek o wystąpienie do Ministra Rolnictwa lub Wojewody odnośnie nie wypłaconej klęski z suszy w 2019 roku interpelacja Janusz BILIŃSKI 2020-06-17 2020-07-13
47 - rozwiń W sprawie remontu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Siecieborzyce prowadzącej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych po byłym PGR (działki 853, 931/7, 10/2) interpelacja Janusz BILIŃSKI 2020-04-24 2020-05-14
46 - rozwiń Wniosek o powołanie komisji do szacowania strat w rolnictwie w roku 2020 interpelacja Janusz BILIŃSKI 2020-04-24 2020-05-14
45 - rozwiń Naprawa tabliczek informacyjnych z numeracją zabudowań w miejscowości Siecieborzyce interpelacja Janusz BILIŃSKI 2021-09-29 2021-10-21
44 - rozwiń W sprawie remontu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Siecieborzyce (działki 647/5, 733/1) interpelacja Janusz BILIŃSKI 2019-04-30 2019-05-20
43 - rozwiń W sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Siecieborzyce (działki 853, 931/7, 4/15, 10/2) interpelacja Janusz BILIŃSKI 2019-04-30 2019-05-20
42 - rozwiń W sprawie kursu autobusowego przez Długie i 3 etapu oświetlenia interpelacja Monika BIAZIK 2020-01-24 2020-02-17
41 - rozwiń Zagospodarowanie podwórka przy nieruchomości Rynek 14-19 - umieszczenie zadania w budżecie na rok 2020 interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-09-02 2019-09-24
40 - rozwiń Prośba o interwencję do właściciela nieruchomości przy ul. Konopnickiej 20 celem zadbania o teren nieruchomości interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-09-02 2019-09-25
39 - rozwiń Budowa drogi osiedlowej wzdłuż ul. Sikorskiego i Paderewskiego, montaż tablic z nazwami ulic Pogodnej i Wesołej interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-10-04 2019-10-25
38 - rozwiń Wykonanie ścieżki rowerowej z Pasterzowic do Szprotawy, postawienie lamp na ul. Poznańskiej, naprawa chodnika przy ul. Chodkiewicza interpelacja Józefa Danuta ŚLISKA 2019-10-04 2019-10-25
37 - rozwiń Oznakowanie dojazdu do istotnych punktów w mieście interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-10-09 2019-10-25
36 - rozwiń Budowa miejsc parkingowych przy Zespole Przedszkolnym nr 2 na ul. Parkowej interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-10-04 2019-10-25
35 - rozwiń Budowa drogi przy ul. Porzeczkowej interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-10-04 2019-10-25
34 - rozwiń Wyprofilowanie zakrętu drogi, zmiana organizacji ruchu przy ul. Koszarowej, poprawa oznakowania na ścieżce rowerowej przy ul. Nowej interpelacja Stefan GOŁEK 2019-10-04 2019-10-25
33 - rozwiń Prolongata III i IV raty podatku rolnego, rozłożenia należności na raty i nie naliczanie odsetek interpelacja Janusz BILIŃSKI 2019-10-04 2019-10-17
32 - rozwiń Rozważenie decyzji ws. wdrożenia w naszej Gminie "Systemu powiadamiania mieszkańców przez SMS", usunięcie pojazdu przy ul. Ciszowskiej, uzupełnienie ubytków w jezdni przy ul. Sobieskiego, modernizacja ul. Poniatowskiego interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-06-07 2019-06-26
31 - rozwiń Doposażenie placu zabaw dla dzieci na ul. Lotników, montaż punktów świetlnych na osiedlu przy ul. Pogodnej i Wesołej, odnowienie napisów i zabezpieczenie pomnika ofiar I W. Ś. - osiedle Sowiny interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-06-27 2019-07-27
30 - rozwiń Zagospodarowanie podwórka przy nieruchomości Rynek 14-19 interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-07-01 2019-07-27
29 - rozwiń Wydanie stanowiska ws. utworzenia przez Gminę Szprotawa jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Inwestycje Szprotawskie Sp. z o.o." z siedziba w Szprotawie interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-07-01 2019-07-25
28 - rozwiń Zapytanie do jakiego klubu radnych należy Pani Monika Biazik interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-07-01 2019-07-15
27 - rozwiń Wytyczenie drogi dojazdowej na osiedlach Kościuszki i Waszyngtona dla Straży Pożarnej interpelacja Roman PAKUŁA 2019-06-03 2019-06-26
26 - rozwiń Ścięcie topoli przy drodze gminnej relacji Witków-Borowina interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2019-06-14 2019-07-27
25 - rozwiń Naprawa dróg gminnych w miejscowości Witków (działka nr 539 i 483) i Borowina (wzdłuż tzw. wiatraków) interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2019-06-14 2019-07-27
24 - rozwiń Zajęcie stanowiska w przedmiocie sprzedaży towarów na terenie gminy poza targowiskiem miejskim interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2019-06-26 2019-07-27
23 - rozwiń Wniosek o powołanie komisji do szacowania strat w rolnictwie w roku 2019 w związku z suszą rolniczą interpelacja Janusz BILIŃSKI 2019-06-27 2019-07-27
22 - rozwiń Wycinka drzewa przy bloku numer 27 przy ul. Kościuszki w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
21 - rozwiń Interpelacja dotycząca domniewanej masowej utylizacji odpadów na terenie byłego lotniska interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
20 - rozwiń Wyznaczenie stanowiska dla niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
19 - rozwiń Podłączenie lamp przy ul. Lubelskiej w Szprotawie interpelacja Roman PAKUŁA 2019-03-28 2019-04-17
18 - rozwiń Wniosek o zorganizowanie wizyty roboczej na składowusku odpadów firmy SUEZ w Szprotawie/Kartowicach interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-04-05 2019-04-23
17 - rozwiń Zapytanie o wiosenny odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2019-04-05 2019-04-23
16 - rozwiń Wyrównanie i utwardzenie dróg na Zabobrzu interpelacja Stanisław Andrzej ROSÓŁ 2019-01-25 2019-02-14
15 - rozwiń Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów nie segregowanych z terenów wiejskich interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-01-25 2019-02-08
14 - rozwiń Dokończenie naprawy i modernizacji mostku przy Szprotawskich Wodociągach interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-01-25 2019-02-14
13 - rozwiń Montaż progów zwalniających na ul. Ciszowskiej interpelacja Jerzy CHMARA 2019-01-25 2019-02-07
12 - rozwiń Montaż progów zwalniających na ul. Wolności interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2019-02-22 2019-03-12
11 - rozwiń Montaż ekranów przeciwbłotnych przy ul. Kopernika do skrzyżowania przy ul. Chodkiewicza interpelacja Piotr SIUDA 2019-02-22 2019-03-12
10 - rozwiń Ustawienie latarni przy ul. Poznańskiej w przejściu między budynkami na ul. Młynarskiej 23 i 22 interpelacja Piotr PŁASKOCIŃSKI 2019-02-22 2019-03-12
9 - rozwiń Remont nawierzchni drogi prowadzącej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie interpelacja Piotr SIUDA 2019-02-22 2019-03-12
8 - rozwiń Progi zwalniające przy ul. Brzozowej, studzienki kanalizacyjne - kontrola, naprawa nawierzchni przy ul. Lipowej, utrzymanie porządku na osiedlu w Wiechlicach interpelacja Szymon Cezary MATUSZEWSKI 2019-02-22 2019-03-12
7 - rozwiń Przebudowa drogi w miejscowości Siecieborzyce interpelacja Ireneusz GANCZAR 2019-02-22 2019-03-07
6 - rozwiń Zapytanie dotyczy formy i sposobu powołania dwóch obligatoryjnych komisji rady tj. Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapytanie Bożena WÓJCIK-WOJTKOWIAK 2018-12-28 2019-01-09
5 - rozwiń Zrobienie dojazdu do budynku szkoły SP w Długiem dla osób niepełnosprawnych interpelacja Monika BIAZIK 2018-12-29 2019-01-23
4 - rozwiń Modernizacja kładki na cieku wodnym pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza a B. Chrobrego interpelacja Maciej Wojciech SIWICKI 2018-12-28 2019-01-23
3 - rozwiń Montaż barierek ochronnych wzdłuż chodnika na odcinku od skrzyżowania do przystanku autobusowego na drodze krajowej numer 297 w Borowinie interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2018-12-28 2019-02-22
2 - rozwiń Naprawa drogi gminnej na odcinku Witków-Borowina interpelacja Beata Jolanta JAKOWICKA 2018-12-28 2019-01-23
1 - rozwiń Oznakowanie poziome przejść dla pieszych przy ul. Niepodległości interpelacja Andrzej Krzysztof SKAWIŃSKI 2018-12-28 2019-01-23