Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ustawienie latarni przy ul. Poznańskiej w przejściu między budynkami na ul. Młynarskiej 23 i 22

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr PŁASKOCIŃSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-03-12