Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów nie segregowanych z terenów wiejskich

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2019-01-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr PŁASKOCIŃSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-02-08