Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zajęcie stanowiska w przedmiocie sprzedaży towarów na terenie gminy poza targowiskiem miejskim

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2019-06-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Jolanta JAKOWICKA radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-07-27