Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie do jakiego klubu radnych należy Pani Monika Biazik

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-07-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr PŁASKOCIŃSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stambulski

Wydział merytoryczny: Biuro Obsługi Rady, data odpowiedzi: 2019-07-15