Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rozważenie decyzji ws. wdrożenia w naszej Gminie "Systemu powiadamiania mieszkańców przez SMS", usunięcie pojazdu przy ul. Ciszowskiej, uzupełnienie ubytków w jezdni przy ul. Sobieskiego, modernizacja ul. Poniatowskiego

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2019-06-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maciej Wojciech SIWICKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Referat Administracyjno-Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-06-26