Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prolongata III i IV raty podatku rolnego, rozłożenia należności na raty i nie naliczanie odsetek

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2019-10-04, data przekazania: 2019-10-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz BILIŃSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2019-10-17