Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie ścieżki rowerowej z Pasterzowic do Szprotawy, postawienie lamp na ul. Poznańskiej, naprawa chodnika przy ul. Chodkiewicza

Numer: 38, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2019-10-04, data przekazania: 2019-10-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józefa Danuta ŚLISKA radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Gminy Iwona Prokop

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-10-25