Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Modernizacja kładki na cieku wodnym pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza a B. Chrobrego

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2018-12-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maciej Wojciech SIWICKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-01-23