Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie remontu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Siecieborzyce prowadzącej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych po byłym PGR (działki 853, 931/7, 10/2)

Numer: 47, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2020-04-24, data przekazania: 2020-04-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz BILIŃSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki i Rolnictwa, data odpowiedzi: 2020-05-14