Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek o wystąpienie do Ministra Rolnictwa lub Wojewody odnośnie nie wypłaconej klęski z suszy w 2019 roku

Numer: 48, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2020-06-17, data przekazania: 2020-06-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz BILIŃSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki i Rolnictwa, data odpowiedzi: 2020-07-13