Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamontowanie na terenie miejscowości Leszno Dolne tablic informacyjnych z numeracją dotyczącą dojazdu do poszczególnych posesji

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2021-09-29, data przekazania: 2021-09-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof BUGAJNY radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Dorota Grzeszczak

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Infrastruktury, data odpowiedzi: 2021-10-21