Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o skierowanie wniosku do zarządcy drogi powiatowej 1056F relacji Szprotawa-Cieciszów o przeprowadzenie koszenia poboczy na całym zmodernizowanym odcinku oraz o wyczyszczenie/udrożnienie studzienek odpływowych na odcinku Henryków i cała wieś Wiechlice

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2021-06-29, data przekazania: 2021-07-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy CHMARA radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Infrastruktury, data odpowiedzi: 2021-07-19