Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Utwardzenie i wyrównanie tłuczniem nawierzchni drogi ul. Borowikowej, prowadzącej od ul. 3-go Maja w kierunku skateparku i osiedla nowobudowanych domów jednorodzinnych w obrębie Polkowiczek

Numer: 54, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2019-05-09, data przekazania: 2019-05-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy CHMARA radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-05-29