Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o udzielenie informacji dotyczącej stanu zainteresowania samorządu w sprawie budowy II etapu obwodnicy miasta Szprotawy

Numer: 55, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2020-06-17, data przekazania: 2020-06-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy CHMARA radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-07-09