Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o zamontowanie w ciągu ul. Ciszowskiej progów zwalniających w postaci tzw. progów wyspowych

Numer: 56, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2020-01-24, data przekazania: 2020-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy CHMARA radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-02-17