Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczy formy i sposobu powołania dwóch obligatoryjnych komisji rady tj. Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Numer: 6, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2018-12-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena WÓJCIK-WOJTKOWIAK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stambulski

Wydział merytoryczny: Biuro Obsługi Rady, data odpowiedzi: 2019-01-09