Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie o zbadanie przez uprawniony organ konkluzji zawartych w audycie Gminy z 2019 roku oraz wyjaśnienie o zaniechanie wyjaśnienia nieprawidłowości

Numer: 62, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2020-06-17, data przekazania: 2020-06-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Roman PAKUŁA radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz

Wydział merytoryczny: Wydział Administracyjno-Organizacyjny, data odpowiedzi: 2020-07-10