Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Na jakim etapie są prace dot. remontu kładki przy ul. Sienkiewicza, problem zadymienia na osiedlu Zabobrze (ul. Krótka), usytuowanie dwóch lamp przy ul. Poznańskiej

Numer: 75, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2020-01-24, data przekazania: 2020-02-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr PŁASKOCIŃSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-02-17