Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamknięcie deptaku dla samochodów z wyjątkiem samochodów uprzywilejowanych, uporządkowanie placu zabaw przy ul. Odrodzenia

Numer: 77, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2021-06-29, data przekazania: 2021-07-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr PŁASKOCIŃSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Infrastruktury, data odpowiedzi: 2021-07-19