Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie o zaniechanie dopełnienia obowiązków przez Burmistrza w związku z likwidacją Straży Miejskiej w Szprotawie

Numer: 79, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2020-06-17, data przekazania: 2020-06-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Roman PAKUŁA radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz

Wydział merytoryczny: Wydział Administracyjno-Organizacyjny, data odpowiedzi: 2020-07-10