Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Progi zwalniające przy ul. Brzozowej, studzienki kanalizacyjne - kontrola, naprawa nawierzchni przy ul. Lipowej, utrzymanie porządku na osiedlu w Wiechlicach

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Szymon Cezary MATUSZEWSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-03-12