Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o informację na jakim etapie są rozpatrywane zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia przed aresztowaniem Burmistrza Mirosława Gąsika oraz o informację dot. rozprawy ws. odszkodowania dla firmy ZBOIS

Numer: 81, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2020-03-23, data przekazania: 2020-03-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy CHMARA radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz

Wydział merytoryczny: Biuro Obsługi Rady, data odpowiedzi: 2020-04-03