Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu stała 2018-11-30 II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku
Komisja Gospodarki stała 2018-11-30 II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-30 II/4/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku
Komisja Rolnictwa stała 2018-11-30 II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-30 II/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku
Komisja Społeczna stała 2018-11-30 II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku