Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wydanie stanowiska ws. utworzenia przez Gminę Szprotawa jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Inwestycje Szprotawskie Sp. z o.o." z siedziba w Szprotawie

Numer: 29, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2019-07-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr PŁASKOCIŃSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2019-07-25