Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o interwencję do właściciela nieruchomości przy ul. Konopnickiej 20 celem zadbania o teren nieruchomości

Numer: 40, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2019-09-02, data przekazania: 2019-09-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr PŁASKOCIŃSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Kierownika Referatu Piotr Wciórka

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-09-25