Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych oraz opracowanie wieloletniego planu ich remontów, budów i przebudów

Numer: 80, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Szprotawy
data wpływu: 2018-12-27, data przekazania: 2019-01-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ireneusz GANCZAR radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mirosław Gąsik

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-02-01